Word-Wide

ТАБЛУТ (Тафъл) - викингския вариант на играта на шах

Таблут
стратегияигри на масашах

Таблут Правила

Оценете : Таблут
Оценка: 5.0 от 1 гласа

Таблут, известна още като скандинавски шахмат, е стратегическа игра, за която научаваме от естественика Карл Линей. Практикува се от 18-и век в северните части на Европа, а името й, преведено буквално, означава игра на дъска.

Полето е с размери 9х9, като участват 9 бели фигури (8 охранителя и 1 цар) и 16 черни фигури (наемници), чиято мисия е да заловят царя. В интернет може да откриете подробна статистика за играта, показваща превъзходството не белите. Шансовете за победа на царя и неговите охранители се равнява на 58%, докато тези на наемниците са оценени с 39%.

Началната позиция на фигурите е твърде нестандартна, съпоставяйки я със сходни игри на маса. Царят се поставя в централната част на дъската, наричаща се още трон. Ако напусне началната си позиция, тя се обозначава с черен цвят. От всяка страна е обграден от по двама пазачи, позиционирани в непосредствена близост до наемниците. Черните фигури се разполагат в краищата на масата, като са разделени на групи от по четири.

Движението на фигурите при таблута се извършва по подобие на топа в шахмата, тоест могат да прескачат произволен набор от полета по хоризонтала и вертикала, стига да няма фигури на пътя им. Правилото е в сила за всички участници в битката – цар, пазачи и наемници. Важно е да се отбележи, че фигурите не могат да се прескачат. В случай, че царят освободи трона си, никоя друга фигура не може да го заеме, дори и самият той, но полето може да се прескача.

Допуска се изземване на противникови фигури, но единствено от пазачи и наемници. За да се случи това, набелязаната фигура трябва да се обкръжи от двете ѝ страни, независимо вертикално или хоризонтално.

Играта приключва при следните случаи:

  • Когато царят достигне крайна точка на масата – печелят белите;
  • Когато царят бъде заобиколен от четирите си страни от наемници – печелят черните;
  • Когато участник не може да извърши своя ход – губи служебно.

Таблут е замислен като настолна игра, която се практикува върху дъска с размери 9х9. В наши дни имаме възможност да ѝ се наслаждаваме онлайн, борейки се срещу противници от различни краища на света.