Word-Wide

КАМЕЛОТ - правила на играта и как се играе

Камелот
стратегияигри на масашах

Камелот Правила

Оценете : Правила

За игра на Камелот се използва дъска с общ набор от 160 полета, като всяко е именувано с латинска буква и цифра. В краищата на дъската са позиционирани замъците на враждуващите страни – F1 и G1 на белите и F16 и G16 на черните. Основната цел пред играчите е да разположат две от фигурите си в противниковия замък, с което той бива завладян и играта приключва.

Камелот се играе с общо 28 фигури, като всеки играч стартира с по 14 – 4 коня и 10 пешки. Първият ред на белите е разположен на позиции от D7 до I7, докато вторият е на местата от C6 до J6. В краищата на всеки ред са поставени конете, а в централната част – пешките. Същата структура се използва за стартова позиция на черните, като са оставени два реда (8 и 9) между първите редове на белите и черните фигури.

Разрешени са четири вида местения (ходове) при игра на Камелот:

  • Обикновен ход – фигурата се премества в съседно поле, което е свободно. Местенето се извършва вертикално, хоризонтално или диагонално;
  • Вземане – ако в съседното поле е разположена противникова фигура, тя може да се прескочи и да се отстрани от играта;
  • Галоп – ако в съседното поле е позиционирана собствена фигура, тя може да се прескочи без да излиза от игра;
  • Конски удар – съчетава галоп с вземане, като се извършва в тази последователност.

Играта се печели, ако две от собствените фигури попаднат в замъка на опонента или противникът остане без фигури. В случай, че един от участниците не може да извърши ход (местене), губи играта. Възможно е да се стигне до равен резултат, ако двамата играчи останат с по една-единствена фигура.

Допълнителни правила към играта Камелот:

  • Фигура, попаднала в замъка на съперника, няма право да излиза от него. Допуска се местене в съседното поле, като всеки участник има право на два хода в замъка за цялата игра.
  • Фигура, озовала се в собствения замък, не може да извършва галоп или обикновен ход. Ако играч има фигура в замъка си, то следващият ход задължително трябва да е с нея.
  • Вземането (прескачането) на фигури е задължително, в случай, че може да се направи.