Word-Wide

КАМЕЛОТ - стретегическа игра на маса

Камелот
стратегияигри на масашах

Камелот Правила

Оценете : Камелот

Камелот е популярна стратегическа игра, чието действие се провежда на поле, наподобяващо това за шахмат. Участват общо 28 фигури – по 14 за всеки състезател, като основната цел е да се достигне до замъка на опонента.

Дъската за Камелот се състои от 160 полета, които се именуват с буква от латинската азбука и арабска цифра. Мисията на играча е да завладее съперниковия замък, който се намира на първи ред – F1 и G1 за белите, F16 и G16 за черните. Това се случва едва когато две от неговите фигури, независимо кон или пешка, попаднат в обозначените полета. Играта приключва също, ако единият от участниците остане без фигури.

Фигурите са разположени в централната част на дъската. От C6 до C11 е позициониран вторият ред на белите, който се състои от два коня в краищата и шест пешки в средата. Пред тях са разположени отново два коня, но пешките са само четири. Оставени са две полета разстояние до черните фигури, подредени по идентичен начин.

Движението на фигурите се извършва хоризонтално, вертикално или диагонално. Срещат се няколко по-специфични хода, като галоп, конски удар и вземане.

Галопът се изпълнява, ако съседното поле е заето от собствена фигура. Тя може да се прескочи, ако зоната, накъдето се е насочила местената фигура, е свободна. Вземането си прилича с галопа, но основната разлика е, че в съседното поле е разположена противникова фигура. Прескочените фигури излизат от играта. Конският удар съчетава изброените действия, но се изпълнява в последователностгалоп-вземане.

Играта на Камелот завършва наравно, ако участниците са останали с по една фигура. В случай, че единият не може да направи своя ход, т.е. да мести фигура, губи служебно.

Настолната стратегическа игра е с над 130-годишна история. За някои е опростена версия на шахмата, но други намират правилата ѝ за далеч по-забавни от шаха и шашките. За година на създаване се счита 1882 г., когато Джордж Паркър публикува официалните правила. В началото носи името Рицарство, но през 1930 г. бива прекръстена на Камелот. През 1999 г. бива основана Световна федерация по Камелот, която се грижи за опазването и разпространението на играта.

Онлайн казино Betano: много бонуси без депозит

18+ | Важат правила и условия.