Word-Wide

БЕЛОТ - правила на играта

Белот

Белот Безплатен белот Правила Белот.БГ

Оценете : Правила
Оценка: 4.5 от 8 гласа

Първо се раздават по три карти. после по още две карти на всеки участник.
Раздаването се прави в посока обратна на движението стрелката на часовника.

Анонсиране:

Пръв анонсира участникът, седящ вдясно на раздаващият, като избира сред шест вида анонса.

Анонсите с козов цвят са с най-ниска сила, като стойността на цветовете е: спатия, каро, купа пика. Когато се играе на боя картите от козовия цвят имат сила във възходящ ред и съответно носи точки: 7 - 0, 8 -0, Q - 3, K - 4, 10 - 10, A - 11, 9 - 14, J - 20. Силата и стойността на некозовите цветове е: 7 - 0, 8 - 0, 9 - 0, J - 2, Q - 3, K - 4, 10 - 10, A -11.
В Белота има основно правило за задължението да се отговаря на цвета. Ако играещ на ход няма карта от същата боя и не се изисква карта с коз, той може да играе с произволна карта. Основно правило е и качването, като важи само за боята на коза, а за другите бои няма такова задължение.

Анонсът “Без коз” е следващ по сила. Картите за за всяка от боите имат стойност : 7- 0, 8 - 0, 9 - 0, J - 2, Q - 3, K - 4, 10 - 10, A - 11. При такава игра е задължително отговарянето на цвета, а качването не е задължително.
С силна е играта с “Всичко коз”. Стойностите са: 7 - 0, 8 - 0, Q - 3, K - 4, 10 - 10, A - 11, 9 - 14, J - 20. Важат правилата за отговаряне на боя и качване.
Други варианти може за игра са пас, контра и реконтра. Игра с "Пас" може да се прави по всяко време на играта. Контра се обявява след анонс на другия отбор, точките се удвояват, а отборът победител взема всичко. Ако един отбор е обявил контра, другият отбор може да играе Реконтра, като точките се учетворяват и вземат от победилият отбор.

Анонсирането свършва след 3 последователни “Пас”-а.
Следва раздаване на още по три карти на всеки.

Разиграване:

На този етап отборите имат за цел събиране на възможно повече “ръце” и повече точки. При вариантите „коз” или „всичко коз” в началото на играта всеки играч може да направи следните анонси:
Терца: 3 последователни по стойност карти, носещи на отбора 20 точки. При обявени терци и от двата отбора, тежест имат терците на отбора с най-висока. Ако най-високи терци са равни в двата отбора отпадат всички обявени терци, с изключение ако някой има по-висок анонс.
Петдесет: 4 последователни карти, точки - 50 . При положение, че и двата отбора са обявили "петдесет" важи по-високото. Анонсът “петдесет” унищожава терците на противника.
Сто: 5 последователни карти, носещи 100 точки. При “сто” обявени от всеки отбор важи по-високото. Анонсът “сто унищожава обявените от противника “петдесет” и терци и “петдесет” .
Каре: 4 еднакви карти, без седмици и осмици и изброените по-долу. Унищожава и противниковите по-ниски анонси. Ако последователните, еднакви карти са дама, поп, десятка и асо, точките са 100. 4 деветки дават 150 точки. 4 J - 200 точки. От две обявени карета важи по-силното във възходящ ред Q, K, 10, A, 9, J.

Белот:

Белот има право да обяви участник, който има дама и поп в еднакъв цвят. Когато се играе с боя белот може да се обявява единствено в цвета на коза. При игра “Без коз” белот не може да се обяви, както и горе споменатите анонси. При “Всичко коз” може се обяви белот във всеки цвят. Белот може да се обявява само при отговаряне с поискания цвят или когато се цака.

Броене:

Всеки отбор събира точките от карти, обявени белоти и анонси. Участниците обявили вариант на игра трябва да съберат по-голям брой точки от противниците, ако имат по-малко точки, другият отбор записва точките от цялата игра. При точки с еднакъв брой, обявилият отбор остават “висящи” точки, а противниковият отбор записва своите. При следващото разиграване отборът с повече точки записва и “висящите” точки от това разиграване.
Точките, който се пишат се получават като точките от играта се делят на 10. Игра с коз - точките се закръглят нагоре при резултат седем и повече, а надолу при резултат завършващ от едно до пет. Когато резултатът завършва на шест отборът с повече точки закръгля нагоре, а другия надолу.
“Без коз” точките се удвояват и след това резултата се дели на 10. “Всичко коз”, при завършване на пет и повече се закръгля нагоре, при резултат завършващ от едно до три надолу, при четири отборът с повече точки закръгля нагоре, а другия надолу.
Ако отбор не успее да спечели нито една “ръка”, противникът записва 9 точки бонус.
Резултатите от отделните игри се пишат и сумират. Печели играта отборът, достигнал 151 точки.