Word-Wide
Ямб

Ямб със зарове - как се печели

Ямб Печалби Онлайн игра

В таблицата резултати за играта Ямб има 3 реда за междинен сбор, при които се вписват точките за комбинациите отгоре. Пресмятанията на точките се извършва по следния начин:

“Прости комбинации” е за сборът от всички единични редове, тоест, “Едно или “Две”, или “Три” и т.н. Ако сборът от първите 6 реда е повече от 60, тогава получавате 30 бонус точки. В случай, че сборът е повече от 70, получавате 40 бонус точки. 50 бонус точки са дават, ако сборът е повече от 80 и т.н.

“Максимум” - сборът на петте зара. “Минимум” - сборът от петте зара. Тези редове не се пресмятат директно в общия резултат. Има определено правило: точките, които получите за “Максимум” минус точките за “Минимум”, умножени по точките в първата комбинация (“едно”).

“Страйк” - ако вашата комбинация е от 1 до 5 получавате 35 точки, а в случай, че хвърлите комбинация от 2 до 6, получавате 40 точки.

“Фул” - пресмята се сборът от всички пет зара, а към него се прибавят 30 бонус точки.

“Покер” - при този ред се пресмята сборът от четирите равни зара и към него се прибавят 40 бонус точки.

“Ямб” - на този ред се пресмята сборът от петте равни зара и към него се прибавят 50 точки.

Комбинациите, вписани в таблицата с резултати, се определят от хвърлянето на петте зара. Всеки играч разполага с максимум три хвърляния на ред, като след първото хвърляне може да избира с колко на брой зарове да играе за следващите две хвърляния. Играчът може да запише резултата си по всяко време след първото хвърляне. Редуването продължава до запълване на таблицата с резултати на играча.

WinBet игри и казино

Популярен български сайт за игри и залози. Много бонуси и бързо изплащане.