Word-Wide

Ямб игра със зарове

Ямб

Ямб Печалби Онлайн игра

Оценете : Ямб

Играта ямб се провежда с помощта на 5 зара. При всеки рунд може да има максимално 3 хвърляния. При първото хвърляне се използват всички зарове, докато при останалите две хвърляния имате възможност да изберете колко от заровете искате да хвърлите. След което и да е от трите хвърляния можете да запишете резултата, който сте получили. След това следва нов ред и това продължава, докато не се запълни таблицата с резултати.

Таблицата с резултати има 4 или повече колони, като във всяка има по 12 реда.

Първите шест реда са за простите комбинации – например, “Едно”, “Две” и т.н. След това са двата реда за “Максимум” и “Минимум”. При тях целта е да се отбележат максималните и минималните точки от всички хвърлени зарове. Деветата е за “Страйк”, което представлява комбинациите “1, 2, 3, 4 и 5” или “2, 3, 4, 5 и 6”. После е редът “Фул”, като той е за комбинациите от 3 равни зара и други 2 равни зара. Следващата комбинация е “Покер”, която е за 4 равни зара. И накрая е комбинацията “Ямб” и тя е за 5 равни зара.

Колоните са следните: “Надолу”, “Случайни”, “Нагоре” и “Анонс”. При игра със шест колони има също “Отгоре-надолу”, както и “От средата”. Има и игра с осем колони, в която са включени и “Прескочи едно”, и “Късен анонс”.

  • Колона “Надолу” трябва да се попълва поред. Тоест, за да отбележите “Две”, трябва преди това да сте отбелязали “Едно” и т.н.
  • В колона “Нагоре” редът е обратен, тоест, отдолу-нагоре.
  • При колона “Случайни” можете да отбелязвате в случаен ред.
  • Колоната “Анонс” може да бъде попълвана, само ако при първото хвърляне обявите за коя комбинация играете. Ако заложите на някоя комбинация, отбелязвате в тази колона, без значение колко точки сте получили.
  • Колоната “Отгоре-надолу” комбинира колоните “Надолу” и “Нагоре”.
  • При колона “От средата” се отбелязват от “Максимум” до горния край и от “Минимум” до долния край.
  • При “Прескочи едно” нечетните комбинации се отбелязват отгоре-надолу, като четните комбинации са отдолу-нагоре.
  • А за “Късен анонс” важат правилата като в колона 4, но можете да обявите за коя комбинация играете след второто завъртане.