Word-Wide

Правила на популярната игра "Мостове"

Мостове

Мостове Онлайн игра

Оценете : Правила

Играта Bridges (или в превод Мостове) представлява логическа игра, която е своеобразен пъзел. Тя се играе на поле с определени размери (като тези с по-големи размери отговарят на по-високо ниво на трудност), на които са поставени определен брой кръгчета (наричани острови) с изписана на тях цифра. Тази цифра показва колко моста (прави линии) трябва да има между този остров и останалите. Цифрите могат да варират от 1 до 8, включително, като това дали ще се използват по-големите цифри зависи от големината на полето (при по-малките полета, например, може да се използват само цифрите 1, 2 и 3 и т.н.)

Всеки мост трябва да започва и да свършва при различен остров, като не може да е в друга форма, освен права линия. Мостът не може да пресича други мостове, нито острови. Трябва да е в хоризонтално или вертикално положение, като не е позволено да е в диагонално положение. Между една двойка острови може да има най-много два моста. Мостовете трябва да свържат островите в една единствена свързана група. Например, не може да има два острова, които са свързани единствено помежду си, без поне един от тях да има мост( или мостове) към останалите острови.

 

Пример:

  • Ако един остров е с цифрата 1, той трябва да се свърже с един прав мост до някой друг остров, без този мост да пресича други острови, нито други мостове.
  • Ако даден остров е с цифрата 2, тогава е необходимо да се свърже чрез два моста към два или един други острови, тъй като между два острова може да има два моста, стига един от тези острови да е свързан към останалите. Тоест, не може да има два моста между два острова с цифрата 2 и 2 (или с цифрите 1 и 2), тъй като това би ги изолирало от останалите. Но може да има два моста между острови с цифрите 2 и 3, 2 и 4 и т.н.

Онлайн казино Betano: много бонуси без депозит

18+ | Важат правила и условия.