Word-Wide

Правила на играта: Гледай си работата

Гледай си работата
печалбиигра с картимултиплеър

Гледай си работата Правила Онлайн игра

Оценете : Правила
Оценка: 4.0 от 6 гласа

Правилата на играта са много лесни за следване и запомняне. Единственото, което е необходимо е стандартно тесте с 52 карти.

Преди всичко всеки от играчите получава по шест карти. Останалите карти са слагат на масата с лице надолу, за да не се виждат.

Започва и самата игра. Първият играч (определя се обикновено като този отдясно на раздаващия и се играе по часовниковата стрелка) иска карта, която има от друг произволен играч. Ако произволният играч има налична картата – той я дава на този, който му я е поискал. Ако я няма му казва „Гледай си работата“ и играчът трябва да изтегли произволна карта от тези на масата. Ако той изтегли картата, която е искал – той не губи реда си и може отново да иска. Същото важи ако при искате на картата от друг играч – той я има и му я даде.

Пример: Играч 1 иска асо от играч 3. Играч 3 му казва да си гледа работата, т.е. няма исканата карта и затова играч 1 трябва да изтегли произволна карта от тестето на масата. Ако той изтегли карта, различна от исканата – на ход е следващият играч. Ако обаче изтегли на късмет именно асо, то играч 1 го показва на останалите играчи и отново има правото да иска карта.

Пример 2: Играч 1 иска дама от играч 2. Играч 2 има една дама и му я дава. Така играч 1 отново е на ход и може да иска карта от същия играч или от друг произволно избран. Ходът му продължава докато не му дадат искана карта и не успее да я изтегли от тестето с карти на масата.

Целта на играта е чрез това искане и теглене на карти, всеки играч да съберете четирите различни бои от събираната карта – например четири десетки. Когато успее да ги събере, играчът ги отделя настрани с лице надолу.

Когато картите на масата, от които теглят всички, свършат и картите на играчите също свършат – играта приключва. На този етап може играта да приключи окончателно и всеки брои колко комплекти (от по четири карти) е събрал. Печели този, който има най-много.

В някои случаи обаче играта продължава и след като играчите са събрали всичките комплекти карти. След като всеки е събрал някакви комплекти, играчите започват да си искат цели комплекти (тук е важно да се помни кой какво е събирал). Така ако даден играч има комплект с исканите карти – той ги предава на играчът, който му ги иска. Ако ги няма – казва му да си гледа работата и иска следващият на ход.

Пример: Играч 1 иска комплект попове от играч 4. Играч 4 има и му ги дава. Сега играч 1 отново е на ход и иска комплект тройки от играч 2. Играч 2 ги има и му ги дава. И така редът на играч 1 приключва чак когато иска комплект, който другият играч няма – т.е. играч 1 иска комплект десетки от играч 3, но този комплект не е при играч 3 и той му казва да си гледа работата – редът на играч 1 приключва и на ход е следващият.

Играта печели този, който събере всички комплекти карти.