Word-Wide
Бикове и крави

Стратегии при игра на Бикове и крави

Бикове и крави Правила Онлайн игра Стратегия

Играта на Бикове и крави е известната на всички – както на по-големи, така и на по-малки. В основата ѝ стои идеята за отгатване на числа. Занимателна е и може да изкарате доста време, играейки на нея, без да ви омръзне!
Разбира се, играта си има ясно формулирана цел. Тя е да успеете да откриете избраното от противника ви – било то компютър или човек число. Стремежът е това да се случи с помощта на минимален брой въпроси. Добре е да се стремите те да са даже дори под десет. Противникът ви трябва да ви информира за броя на съвпаденията при всяко предположение от ваша страна.
Правила на играта Бикове и крави
Намисля се число, всички цифри от което трябва да бъдат различни. Числото никога не може да започва с нула. Ако в числото, което вие предположите, има съвпадения на точните места, те се наричат бикове. Ако в предположеното число съвпадения има, но числата са разместени, те са крави.
Под намисленото число се чертаят прозорчета, в които се изписва вашето предположение и съответно - броят на биковете и кравите, които с този опит сте уцелили.
Тъй като правилата най-лесно се разбират с пример, ето един такъв. Нека приемем, че търсеното число е 2567. Ако в опит да бъде разпознато се посочи 6578, тогава в предположението има 1 бик и 2 крави.
Изберете с колко знака да бъде намисленото число. Най-често изборът е с четири знака. Колкото повече са те, толкова по-трудна става и играта. Ако играете на компютър или телефон, трябва да натиснете "Нова игра". Тогава компютърът създава число. Въвеждате предположението си и натиснете Return или пък бутона "ОК". Така ще видите съвпаденията.
Ако срещнете трудности, което може да се случи най-вече при по-дългите числа, можете да се възползвате от бутона "Жокер". С натискането му ще видите първото от числата, след това - и второто и т.н., докато стигнете до предпоследното, което е последният шанс да ви бъде подсказано.
По желание имате възможност да дадете позволение намисленото число да започва с нула, като по този начин малко допълнително се увеличава трудността на играта.
Стратегически съвети за играта
Прилагането на стратегии при игра на Бикове и крави е задължително условие за успех. Всичко, което е необходимо за краен успех, е здрава логика. Ето един начин, който може да послужи като пример за разсъждение. Всъщност трябва да имате предвид, че играта ще изписва отговорите винаги в обратен ред.
След като играта потвърди, че вече има намислено 4-цифрено число е време да се започне. Може да предприемете например стратегия, съгласно която винаги да започвате с едно и също предположение – първите възможни числа.
В такъв случай първото ви предположение ще гласи: 1234. Получавате отговор, че в него има 1 бик и 1 крава. Тогава е добре вторият опит да съдържа същите числа, но разместени, например 2134. В този случай установявате, че няма нито един бик, а само 2 крави. Това веднага ви подсказва, че единият бик е или 1, или пък 2, защото само те са разместени от местата си.
Пробвайте с 2, като го върнете на мястото си: 3214. Отново получавате отговор, че имате само 2 крави. Това означава, че със сигурност вече бикът е бил 1. Знаете, че това е първата цифра от търсените 4.
Следва нов опит, който може да бъде 1324. Получавате отговор, че предположението съдържа 2 бика. Още обаче не се знае със сигурност кой е вторият бик.
Нека следващият опит бъде 1423. Отново има 2 бика. Разменени са 3 и 4, но след като няма промяна, това значи, че биковете остава да са 1 и 2. Вече знаете кои са първата и третата цифра.
Следва ново, шесто предположение. Опитайте с 4 нови числа - 5678 - ако пък нищо не уцелите, тогава ще остава липсващите да са 0 и 9. Имате 2 крави, което означава, че сте уцелили и двете. Разместете ги за следващото предположение - например 5867. При отговор 2 бика, веднага се досещате, че те са 8 и 7, защото само второ и четвърто място са все още празни.
Следва победоносният, осми опит: 1827. Поставяте всички числа на правилното място и разгадавате намисленото в началото число. Може да се придържате към посочената стратегия. Лесна е за изпълнение, а и носи успех.

WinBet игри и казино

Популярен български сайт за игри и залози. Много бонуси и бързо изплащане.