Word-Wide

Бързо отгатване на думата при игра на бесенка

Бързо отгатване на думата при игра на бесенка
Мирослав Трифонов

Статията е добавена на 2020-09-23 11:15:47 от Мирослав Трифонов

стратегияигри на масакласическа игра

Бесеницата е една от най-разпространените игри, позната на различни поколения. Играе се с лист и химикал, може и онлайн, като участват най-малко двама играчи. Единият си намисля дума и обозначава с чертички колко са буквите ѝ, а останалите участници се опитват да я познаят.

Играта се среща под различни форми, с изменени правила, но целта не се променя. В някои случаи се предоставят първата и последната буква, в други се играе с повече възможности за отгатване, а понякога може да се спомене каква роля в речта играе думата.

Определено, бесенката е подходящо занимание за подрастващи, които тепърва опознават богатството на езика. Изпитват се морфологичните познания на участниците и съобразителността им. В Globet.games сме подготвили кратко ръководство, което ще ви покаже как бързо и лесно да разгадавате думите на опонента.

 

Започнете с гласните букви

Това е една от най-прилаганите стратегии при игра на бесенка. Винаги се започва с гласните звукове, тъй като неизменно участват в строежа на думите, а и са едва шест – “а”, “е”, “и”, “o”, “у” и “ъ”. Буквата “а” намира място в състава на повечето думи, затова стартирайте с нея.

Едва след като разгадаете част от гласните, в зависимост от дължината на думата, преминете към съгласните звукове. Можете да пробвате също с буквата “я”, която участва в определителния член, имена на държави и глаголи (действия).

В българския език сричките съдържат точно един гласен звук. Колкото повече гласни отгатнете в началото на рунда, толкова по-лесно ще бъде познаването на цялата дума/ израз.

 

Разгадайте от коя част на речта е думата

В различните версии на бесеницата ще срещнете правило, при което играчите споделят каква функция изпълнява думата или играят с думи/ фрази, обозначаващи конкретни обекти.

Най-често се играе с предмети, държави, известни личности, футболни отбори, в зависимост от интересите на участниците.

Ако не сте получили сведение за ролята на думата в речта, опитайте се да я отгатнете. Съществителните имена се членуват с определителни членове (“-а”, “-ът”, “-я”, “-ят”, “-та”, “-то”, -“те”), прилагателните съдържат наставки (“-ски”, “-нен”) и степени (“по-”, “най-”) в повечето случаи, а при деепричастията ще откриете наставката “-йки”.

Българският език е изключително богат и е трудно да се резюмират най-съществените характеристики на частите на речта. Вкарвайки логика и следейки местоположението на отгатнатите до момента букви, можете да научите повече за думата, а това ще улесни цялостното ѝ познаване.

Разбира се, противникът може да е избрал архаична или сложна дума, която чувате за пръв път. В подобен случай навързвайте буквите както смятате, че е правилно, или просто помолете за помощ.

 

Проверете за морфеми

Друг лесен начин за разгадаване на част от думата е чрез пробване на гласни и съгласни звукове, съставящи най-разпространените морфеми – представка (префикс) и наставка (суфикс). Двете смислообразуващи части се използват за съставяне на нови думи, произхождащи от общ корен. Сред най-използваните префикси са раз-, без-, при-, пред-, пре- и други, докато при наставките ще срещнете –не, -ец, -ка, -тел, -ски, -ест и други.

 

Как да играете бесенка

Бесенката е достъпно забавление, тъй като може да се играе от двама души, които записват думите и направените опити върху лист хартия. С развитието на технологиите получаваме възможност за дистанционна игра, използвайки устройства с интернет. Разработени са платформи, в които се среща онлайн бесенка безплатно. Единственото необходимо е регистрация в съответния уебсайт и повече свободно време.

Ако не сте наясно с правилата на играта, научете повече за бесенката в Globet.games. Добавили сме подробно четиво с правила и как се играе онлайн с приятели.

WinBet игри и казино

Популярен български сайт за игри и залози. Много бонуси и бързо изплащане.